Παπαθανασόπουλος Αθανάσιος

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, Διδάκτωρ Νομικής, υποψ. Διδάκτωρ Πολυτεχνείου Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος

papathanasopoulos<στο>isc.tuc.gr

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, εγγεγραμμένος στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών από το 2002 και Διδάκτωρ Νομικής του Πανεπιστημίου Reims – Champagne-Ardenne (Γαλλία). Έχει διατελέσει εντεταλμένος καθηγητής Νομικής του Πανεπιστημίου Paris 13 στο Κολλέγιο “IDEF”,  ειδικός επιστημονικός συνεργάτης στο έργο «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ» (ΟΠΣ 5000346) του Υ.Π.ΕΝ. και ερευνητής στο χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ έργο με τίτλο: «Νομικά ζητήματα από τη χρήση των τεχνολογιών παρακολούθησης και παρατήρησης γης για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης στην ελληνική έννομη τάξη-HELLASNOMOSAT» (2020-2021). Διαθέτει πλούσιο συγγραφικό έργο και αρθογραφία στο περιβαλλοντικό δίκαιο, συμμετοχή σε πληθώρα ημερίδων και συνεδρίων καθώς και εμπειρία στον νομικό χειρισμό υποθέσεων περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Από το 2019 έως σήμερα είναι υποψήφιος Διδάκτωρ του Πολυτεχνείου Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, με θέμα Διδακτορικής Διατριβής: «Κυριότητα, προστασία και αξιοποίηση των περιβαλλοντικών αγαθών».

Μανιαδάκη Μαρία

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, MLE, υποψ. Διδάκτωρ Πολυτεχνείου Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος

mmaniadaki<στο>isc.tuc.gr

Σύντομο βογραφικό σημείωμα

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, εγγεγραμμένη στον Δικηγορικό Σύλλογο Χανίων από το 2004. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Ανοβέρου της Γερμανίας. Έχει διατελέσει εργαστηριακός συνεργάτης στο Τ.Ε.Ι Κρήτης, Τμήμα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (2003-2011), ειδικός συνεργάτης-συντονιστής για τον Δικηγορικό Σύλλογο Χανίων στο έργο LIFE14/GIE/GR/000026 με τίτλο «Προώθηση της ευαισθητοποίησης για τη δίωξη εγκλημάτων κατά της άγριας ζωής και ανάδειξη της περιβαλλοντικής ευθύνης για την αποκατάσταση ζημιών της βιοποικιλότητας σε περιοχές του δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη» (2016-2021) και ερευνήτρια στο χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ έργο με τίτλο: «Νομικά ζητήματα από τη χρήση των τεχνολογιών παρακολούθησης και παρατήρησης γης για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης στην ελληνική έννομη τάξη-HELLASNOMOSAT» (2020-2021). Μιλάει αγγλικά, γερμανικά και ρωσικά. Από το 2019 έως σήμερα είναι υποψήφια Διδάκτωρ του Πολυτεχνείου Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, με θέμα Διδακτορικής Διατριβής: «Νέες τεχνολογίες παρακολούθησης, περιβαλλοντική πληροφόρηση και εφαρμογή του περιβαλλοντικού δικαίου».