Εργαστήριο Δικαίου του Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής Διακυβέρνησης

Επικεφαλής: Καθηγήτρια Ευπραξία (Αίθρα) Μαριά
Τηλέφωνο: +30 28210 37753
Fax: +30 28210 37846
E-Mail: efmaria<στο>chenveng.tuc.gr 

HELLASNOMOSAT

Ο Γενετικοί Πόροι στο Δίκαιο του Περιβάλλοντος

Ερευνητικές δραστηριότητες

  • Nομική προστασία δασικών οικοσυστημάτων

  • Nομική προστασία τοπίου

  • Nομική προστασία βιοποικιλότητας, αγροβιοποικιλότητας, φυτογενετικών πόρων, Τραπεζών Γενετικού Υλικού & Τραπεζών Σπόρων, Βοτανικών Κήπων

  • Nομική προστασία αστικών κήπων, ιστορικών κήπων

  • Δασική πολιτική και κλιματική αλλαγή

  • Νομικά ζητήματα τεχνικών έργων ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

  • Νομικά ζητήματα ενεργειακής απόδοσης, έξυπνων μετρητών, εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια

  • Περιβαλλοντική διακυβέρνηση, διακυβέρνηση τοπίου, διακυβέρνηση βιοποικιλότητας

  • Νέες τεχνολογίες και περιβαλλοντική παρακολούθηση

  • Νομικά ζητήματα από τη χρήση των τεχνολογιών παρακολούθησης και παρατήρησης γης για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης

Οι παραπάνω τομείς προσεγγίζονται ερευνητικά πρωτίστως από πλευράς εθνικού δικαίου λόγω των ιδιαιτεροτήτων της ελληνικής έννομης τάξης, από πλευράς δικαίου της ΕΕ και συμπληρωματικά από πλευράς διεθνούς δικαίου.

 

Εκπαιδευτικό έργο

Το εργαστήριο προσφέρει τρία προπτυχιακά μαθήματα:

 

και δύο μεταπτυχιακά μαθήματα