Ευπραξία- Αίθρα Μαριά

Επικεφαλής

Καθηγήτρια Ευπραξία (Αίθρα) Μαριά

Προσωπική ιστοσελίδα

Βιογραφικό σημείωμα

Τηλέφωνο: +30 28210 37753

Fax: +30 28210 37846

e-mail: efmaria<στο>enveng.tuc.gr